ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่ เลขที่ เรื่อง ไฟล์ เข้าชม
6 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการป้ายประชาสัมพันธ์เมืองนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
6 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสำหรับโครงการ Talent Mobility
ดาวน์โหลด
0
2 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Visionary Leader Workshop
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
31 ตุลาคม 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการกลั่นกรองโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
0
17 ตุลาคม 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด
0
1 สิงหาคม 2017
ประกาศผลสอบราคาการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2
ดาวน์โหลด
0
26 กรกฎาคม 2017
ประกาศผลสอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017
ดาวน์โหลด
0