ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
14 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ E-mail Microsoft Exchange สวทน.
ดาวน์โหลด
0
14 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน
ดาวน์โหลด
0
13 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ บทบรรยาย บทสัมภาษณ์และพากษ์เสียง
ดาวน์โหลด
0
6 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการป้ายประชาสัมพันธ์เมืองนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
6 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสำหรับโครงการ Talent Mobility
ดาวน์โหลด
0
2 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Visionary Leader Workshop
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
31 ตุลาคม 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการกลั่นกรองโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
0