ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
1 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่สำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
1 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
0
24 กันยายน 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ
ดาวน์โหลด
0
24 กันยายน 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 – 4 และ 10 – 16
ดาวน์โหลด
0
31 สิงหาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ UX/UI
ดาวน์โหลด
0
24 สิงหาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาต้นแบบกระบวนการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0
5 กรกฎาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด
0
2 กรกฎาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ Wil ระยะที่ 3
ดาวน์โหลด
0
14 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาในสถานประกอบการอุตสาหกรรมบริการ
ดาวน์โหลด
0
14 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี
ดาวน์โหลด
0