ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่ เลขที่ เรื่อง ไฟล์ เข้าชม
2 พฤษภาคม 2019
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ดาวน์โหลด
0
16 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ
ดาวน์โหลด
0
4 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะฯ
ดาวน์โหลด
0
3 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบ ERP เวอร์ชั่น 6.1
ดาวน์โหลด
0
19 ธันวาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดทำข้อเสนอโครงการฯ
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2018
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
0
11 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานและจัดทำข้อมูลฯ
ดาวน์โหลด
0
1 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่สำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
1 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
0
24 กันยายน 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ
ดาวน์โหลด
0