ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
10 กรกฎาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนไทย ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
0
3 กรกฎาคม 2019
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2019
ดาวน์โหลด
0
2 กรกฎาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์แบบองค์กร
ดาวน์โหลด
0
2 พฤษภาคม 2019
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ดาวน์โหลด
0
16 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ
ดาวน์โหลด
0
4 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะฯ
ดาวน์โหลด
0
3 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบ ERP เวอร์ชั่น 6.1
ดาวน์โหลด
0
19 ธันวาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดทำข้อเสนอโครงการฯ
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2018
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
0
11 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานและจัดทำข้อมูลฯ
ดาวน์โหลด
0